Kredyty walutowe

Czym są pozwy frankowe?

Zamieszczono przez KantoryWalut.pl

Od kilku lat regularnie pojawiają się w mediach informacje dotyczące sytuacji “frankowiczów” oraz o ich wygranych w sporach z bankami. Pomimo faktu, że od złożenia pozwu o kredyt frankowy do ogłoszenia prawomocnego wyroku może minąć kilka lat, z całego procesu nie warto rezygnować. Korzystając z usług profesjonalnego adwokata możemy być spokojni, że pozew będzie dobrze przygotowany, a czas oczekiwania na ostateczny wyrok będzie możliwie krótki. Czym jest pozew frankowy? Jak krok po kroku go przygotować? Odpowiadamy w artykule.

Pozew frankowy – najważniejsze informacje

Wykorzystywaną najczęściej w pozwach frankowych podstawą jest oparcie swojego roszczenia na podstawie zawarcia w umowie z bankiem udzielającym kredytu klauzul, które są niedozwolone. Ich kwestię reguluje art. 385 [1] Kodeksu cywilnego, który stanowi, że przepisami niedozwolonymi (abuzywnymi) są takie regulacje, które:

 • zawarte zostały w umowie z konsumentem (nie dotyczą kontraktów zawartych z przedsiębiorcami);
 • nie zostały indywidualnie uzgodnione indywidualnie;
 • kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami; (stwierdzenie to jest dość ogólne, przyjmuje się, że praktyki te są sprzeczne z uniwersalnymi normami moralnymi takimi jak uczciwość lub lojalność);
 • w znacznym stopniu naruszają interes konsumenta (np. zobowiązują do zapłacenia wygórowane prowizji).

Co ważne, aby dany przepis został uznany za niedozwolone postanowienie umowne to wszystkie przesłanki muszą zostać spełnione łącznie. Więcej o podstawie prawnej do pozwania banku przeczytać możesz tutaj: https://adwokatspiewak.pl/pozwy-frankowe-na-jakiej-podstawie-mozna-pozwac-bank/

Pozew frankowy – od czego zacząć?

Pierwszym krokiem w przygotowaniach do złożenia pozwu frankowego powinno być zgromadzenie całej dokumentacji kredytowej (umowy kredytowej, regulaminu (jeśli był załączony) oraz ewentualnych aneksów do umowy) oraz dokładna jej analiza. Jeżeli sprawa rzeczywiście kwalifikuje się do wytoczenia powództwa należy wystosować odpowiednie roszczenia oraz wyliczyć ich wartości. W tego rodzaju czynnościach niezwykle przydatna okazać się może pomoc doświadczonego adwokata, którego obszar działalności i doświadczenie pozwolą na szybkie i skuteczne przeprowadzenie całego procesu. Zanim z pozwem udamy się do sądu warto rozpocząć postępowanie reklamacyjne – jeżeli jednak okaże się ono bezskuteczne należy rozpocząć postępowanie sądowe.

Pozwy frankowe – podstawowe wymagania

Pozew w sporze z bankiem jest w wielu aspektach bardzo zbliżony do spraw wnoszonych w postępowaniu cywilnym. Najważniejszymi wymaganiami pozwu frankowego jest:

 • szczegółowe określenie żądania (a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu – chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna);
 • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
 • informacja, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Poza tym spełniać należy ogólne warunki pism procesowych. Są nimi:

 • podanie imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresów stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • podanie numeru PESEL lub numer NIP powoda będącego osobą fizyczną;
 • oznaczenia przedmiotu sporu oraz oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane,
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • osnowa wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

Pozwy frankowe – podsumowanie

Na wyrok w sporze z bankiem wpływ ma wiele czynników – jednym z nich jest właśnie dokładne przygotowanie. Aby mieć pewność, że pozew, analiza umowy oraz argumentacja w sądzie będą możliwie skuteczne warto skorzystać z pomocy doświadczonego również w sprawach frankowych adwokata.

Rate this post

O autorze

KantoryWalut.pl

Pomagamy w doborze najlepszych ofert wymiany walut w e-kantorach, piszemy na tematy rynków walutowych, poruszamy wszelkie kwestie związane z branżą kantorów online, tworzymy i publikujemy poradniki ukazujące w jaki sposób tanio, bezpiecznie i szybko wymieniać pieniądze w internecie.

Pozostaw komentarz