Forex

Jak wysokość stóp procentowych wpływa na kursy walut

Zamieszczono przez Marcin

Z całą pewnością aktywni gracze na rynku FOREX doskonale zdają sobie sprawę z tego, że wartość poszczególnych walut zależy od wielu czynników. Mówimy tu o czynnikach ekonomicznych, politycznych czy nawet pogodowych. Każda zmiana, która w pośredni lub bezpośredni sposób wpływa na rynki finansowe, powoduje umocnienie lub osłabienie się danej waluty. Jedne czynniki mają wpływ większy a inne mniejszy. Jednakże na pewno jednym z ważniejszych czynników wpływających na wartość waluty są stopy procentowe, jakie w danym kraju obowiązują. 

Stopy procentowe są ustalane w poszczególnych krajach przez organy to tego upoważnione. W Polsce rolę tę pełni Rada Polityki Pieniężnej. Po każdym posiedzeniu, wydaje ona komunikat określający wysokość stóp procentowych. To właśnie te stopy wpływają na wysokość oprocentowania kredytów i lokat. A jak wpływają na waluty? Otóż Jeżeli stopy procentowe są podnoszone, wzrasta oprocentowanie kredytów i lokat. W związku z tym, osoby które chcą osiągnąć zyski z lokat będą chętniej wpłacać pieniądze do banków. Wyżej będą także oprocentowane Obligacje Skarbowe, a więc i na nie znajdzie się więcej chętnych. Mówimy tu także o inwestorach z zagranicy. Będą oni chcieli kupić polskie złotówki, by zdeponować je w bankach lub kupić za nie Obligacje Skarbowe. W związku z tym, popyt na naszą rodzimą walutę będzie się zwiększał. A jeżeli jest na coś większy popyt, cena tego produktu rośnie. W przypadku walut, rośnie więc jej wartość.

Odwrotnie sprawa wygląda, jeśli chodzi o obniżenie stóp procentowych. W takim przypadku zyski z lokat i Obligacji Skarbowych spadają. Czyli będzie mniej chętnych za zakładanie lokat i kupowanie Obligacji. W takim wypadku, inwestorzy będą chcieli pozbyć się nasze waluty by kupić EURO, dolary czy funty. A jeżeli jest duża podać polskiej waluty, więc aby ją sprzedać trzeba obniżać jej cenę. I w ten sposób wartość waluty traci. 

W obecnych czasach trudno zauważyć skokowe skoki wartości poszczególnych walut, gdy stopy procentowe zostaną podwyższone lub obniżone. A wszystko dlatego, że inwestorzy uważnie i dokładnie obserwują poszczególne rynki i starają się przewidzieć jak zachowa się organ ustalający wysokość stóp procentowych. Najlepiej do tego nadają się wypowiedzi członków takich organów. Na ich podstawie można dużo wywnioskować i zawczasu przygotować się na ich decyzję. Oczywiście zdarzają się niespodzianki i stopy procentowe mogą nagle zostać podniesione lub obniżone. I wtedy właśnie możemy najlepiej zaobserwować, co dzieje się z walutą takiego kraju po zmianach stóp procentowych i jak wygląda ich wpływ na jej wartość.

Rate this post

O autorze

Marcin

Pozostaw komentarz