Forex

FOREX – historia i zasady działania

Zamieszczono przez Gość

Rynek walutowy Forex, jest największym segmentem światowego rynku finansowego. Dzienne obroty na rynku Forex sięgają 1,9 biliona dolarów i trzykrotnie przewyższają wspólne obroty na tak rozwiniętych rynkach kapitałowych jak amerykański rynek akcji i obligacji.

Nazwa „forex” pochodzi od angielskiego „foreign exchange”, co oznacza wymiana międzynarodowa. Chodzi o międzynarodowy rynek wymiany walutowej, na którym przeprowadzane są transakcje kupna/sprzedaży waluty jednego kraju, za walutę innego kraju.

Do zdobycia niezwykłej popularności przez rynek Forex przyczyniły się jego wyjątkowe zalety.

Po pierwsze, początkujący inwestor może w każdej chwili „trenować” bez angażowania swojego kapitału. Umożliwiają to rachunki „demo”, podłączone do prawdziwych systemów transakcyjnych i wyposażone w wirtualną sumę pieniędzy. Umożliwia to sprawdzanie swych teorii i strategii bez ryzykowania rzeczywistych pieniędzy. Na dodatek trening ten prowadzony jest w warunkach identycznych do tych, w których działają profesjonalni dealerzy walutowi. Osiągnięcie sukcesu na rynku Forex nie wymaga ani specjalistycznej wiedzy, ani kosztownego instrumentarium w postaci fachowych programów analitycznych. Jednak najbardziej charakterystyczną cechą forex jest możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach kursów walut. Cechą niemniej ważną jest fakt, że transakcje na rynku forex, to transakcje NTW – nierzeczywiste transakcje walutowe, umożliwiają one zarobienie na zmianach kursów walut, bez konieczności rzeczywistego zakupu/sprzedaży tych walut.

Historia rynku FOREX

Podwaliny rynku walutowego Forex, formowały się już od średniowiecza, kiedy to pojawiły się kwity wymiany, które znacznie ułatwiały handel międzynarodowy. Jednak jakościowy rozwój transakcji walutowych nastąpił w latach 40-tych XX wieku. II wojna światowa zrujnowała bardzo silną do tej pory gospodarkę Wielkiej Brytanii. Funt brytyjski znacznie stracił na wartości w stosunku do innych najważniejszych walut świata. Na rynku walutowym dominującą rolę przejął dolar amerykański. Gospodarka Stanów Zjednoczonych nie została zniszczona przez wojnę, a dolar na długo uzyskał bardzo silną pozycję na rynku walutowym. W 1944 roku porozumienie z Bretton Woods na mocy którego powstał również Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy, usankcjonowało dominującą pozycję dolara w stosunku do innych walut krajów kapitalistycznych. Ustalono stały parytet wymiany walut w złocie lub dolarach amerykańskich. Lata 70-te przyniosły ostateczne uwolnienie kursów walut od cen złota. Od tego momentu o kursach decydowały siły popytu i podaży. Tak powstał rynek forex, który przez kolejne 30 lat, był i jest najszybciej rozwijającym się rynkiem finansowym.

Rynek forex jest rynkiem pozagiełdowym (OTC – over the counter), nie posiadającym fizycznego umiejscowienia, co oznacza, że transakcje dokonywane są pomiędzy uczestnikami rynku Forex (bankami, przedsiębiorstwami, brokerami walutowymi, inwestorami indywidualnymi) poprzez sieciowe systemy obrotu i łącza telefoniczne, nie są one scentralizowane przez jakąkolwiek giełdę. Podstawą rynku Forex, są realizowane 24 godziny na dobę transakcje między bankami i instytucjami finansowymi, które tworzą tzw. „interbank”, czyli rynek międzybankowy. Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, rozpoczynając swój „dzień” w Sydney, następnie działa kolejno w Tokio, Londynie i Nowym Jorku. Inwestowanie odbywa się więc 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu (od niedzieli od godziny 23 do piątku, do godziny 23 czasu polskiego).

Zasady działania

Podstawą zarabiania na rynku Forex jest zmienność kursów walutowych. Zasada zarabiania jest taka sama, jak w przypadku każdej innej transakcji – „kupić tanio, sprzedać drogo”. Każdy z nas z pewnością dokonywał niejednokrotnie transakcji walutowej. W przypadku, gdy na przykład spodziewamy się wzrostu kursu dolara w stosunku do złotówki, możemy udać się do kantoru, kupić dolary i sprzedać je, gdy za dolara dostaniemy więcej złotówek niż za niego zapłaciliśmy. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży stanowi nasz zysk. Rynek forex umożliwia nam dokonywanie takich transakcji nawet co kilka minut, na dodatek, możemy korzystać na znacznie mniejszych zmianach kursów walut.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, na rynku Forex dokonujemy transakcji kupna i sprzedaży kursów walut. Dla ułatwienia możemy sobie wyobrazić, że kurs pary walut stanowi pewną całość, którą możemy kupić gdy spodziewamy się, że kurs wzrośnie lub sprzedać gdy prognozujemy spadek kursu (przy czym, żeby sprzedać walutę nie musimy jej najpierw kupić!). Kurs waluty, to nic innego jak stosunek wartości jednej waluty do innej. Waluty na rynku Forex kwotowane są parami w systemie BID/ASK, gdzie BID oznacza cenę kupna, a ASK cenę sprzedaży. W notowaniu USD/PLN dolar jest walutą bazową, złoty – notowaną. W praktyce USD jest walutą bazową dla prawie wszystkich kwotowań na rynku (wyjątek stanowi np. GBP/USD oraz EUR/USD). I tak na przykład kurs EUR/USD 1,2148/1,2152 oznacza chęć zakupu jednego euro za 1,2148 dolara oraz chęć sprzedaży jednego euro za 1,2152 dolara.

Obecnie na rynku walutowym Forex najbardziej popularnymi walutami są:

  • EUR – Euro
  • USD – Dolar Amerykański (Unitek States Dollar)
  • GBP – Funt brytyjski (Great Britain Pound)
  • JPY – Japoński jen (Japanese Yen)
  • CHF – Frank szwajcarski (Swiss Franc)
  • AUD – Australijski dolar (Australian Dollar)
  • NZD – Dolar nowozelandzki (New Zeland Dollar)
  • CAD – Dolar kanadyjski (Canadian Dollar)

Waluty te tworzą pary walut, którymi handluje się na rynku Forex. Do najpopularniejszych należą EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, AUD/JPY, AUD/USD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Rynek walutowy Forex jest ściśle powiązany z rynkiem pieniężnym. Kursy walut są wypadkową sił popytu i podaży. Zdarzenia powodujące wzrost popytu na walutę podnoszą jej cenę, a wydarzenia powodujące wzrost podaży obniżają ją. Do czynników mających bezpośredni wpływ na kursy walut Forex należą między innymi: zmiana stóp procentowych, wzrost inwestycji zagranicznych, ogłoszenie wyniku bilansu handlowego państwa, powiększenie się deficytu budżetowego, zadłużenia zagranicznego, wskaźników stanu gospodarki oraz wydarzenia polityczne wpływające na gospodarkę danego kraju. Informacje ekonomiczne z największych krajów świata, które stwarzają szanse spekulacji, publikowane są codziennie. Inwestor ma do wyboru szereg par walut, na których może dokonać transakcji. Ze względu na bardzo dużą liczbę uczestników i transakcji, a więc i płynność rynku, bardzo trudne jest manipulowanie kursami walut.

Rate this post

O autorze

Gość

Pozostaw komentarz