Pozostałe

Czym jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Zamieszczono przez Marcin

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund, MFW) to zrzeszająca obecnie 189 państw międzynarodowa organizacja, która zajmuje się kwestiami związanymi z ekonomią na Świecie. Powołana została w 1944 roku, swoją działalność rozpoczęła dwa lata później.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma wiele różnorakich zadań. Przede wszystkim rozwija współpracę walutową pomiędzy wszystkimi krajami, stabilizuje kursy walut, wymianę walut. Ponadto stara się on ułatwić wzrost gospodarczy, wzrost zatrudnienia, wzrost dochodów a także zasobów produkcyjnych krajów członkowskich. Co ważne, dostarcza ona także środków finansowych na określonych warunkach, a także dąży do zmniejszenia nierównowagi bilansów płatniczych.

W swoich założeniach MFW ma cztery najważniejsze funkcje.

  1. Funkcja regulacyjna – polega na ustanawianiu norma i wzorców w strefie międzynarodowych stosunków finansowych.
  2. Funkcja kredytowa – udziela kredytów państwom członkowskim
  3. Funkcja konsultacyjna – udziela konsultacji i porad związanych z ekonomią, rozwojem gospodarczym itp.
  4. Funkcja kontrolna – weryfikuje czy udzielone kredyty są wykorzystywane zgodnie z założeniami.

Najczęściej o Międzynarodowym Funduszu Walutowym słyszymy gdy udziela on krajom członkowskim kredytów. Dzięki nim, kredytobiorcy mogą wyrównać zakłócenia równowagi w bilansie płatniczym. Istnieją ścisłe zasady na jakich te kredyty mogą zostać udzielone. Wiele państw wykorzystuje je do zakupy walut za własną walutę. Może to wpływać więc na kursy poszczególnych walut.

Od jakiegoś czasu Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest mocno krytykowany przez wielu ekonomistów. Wytykają oni wiele błędów i zaniedbań, jakie związane są z tą instytucją. Jest ona także bardzo krytykowana przez antyglobalistów, którzy bardzo często protestują pod siedzibą organizacji.

Rate this post

O autorze

Marcin

Pozostaw komentarz