Gospodarka

W których krajach Unii Europejskiej nie zapłacimy EURO

Zamieszczono przez Marcin

Jednym z głównych założeń twórców Unii Europejskiej była wspólna polityka monetarna. W praktyce oznaczać to miało przyjęcie wspólnej waluty, którą można by posługiwać się we wszystkich krajach. I rzeczywiście taka waluta powstała – mówimy tu o EURO. Jednakże chociaż możemy nią posługiwać się w większości unijnych państw, to jednak w dalszym ciągu kilka z nich nie zdecydowało się na wycofanie z rynku swojej waluty.

Aby zamienić walutę danego kraju na EURO, należy spełnić kilka warunków. A więc państwo które chce dołączyć do strefy EURO musi mieć deficyt budżetowy nie większy niż 3%. Natomiast dług publiczny nie może przekraczać 60%. Inflacja nie może przekraczać 1.5% powyżej wskaźnika w trzech najstabilniejszych pod tym kątem krajach w Unii. Stopy procentowe muszą być na stabilnym poziomie i nie mogą różnić się więcej niż o 2 punkty procentowe od najstabilniejszych państw UE. Gdy te warunki zostaną spełnione kraj który chce posiadać EURO musi co najmniej prze okres 2 lat uczestniczyć w mechanizmie walutowym ERM II. Jak więc widać wcale nie jest łatwo przyjąć w swoim kraju EURO. Jednakże niektóre kraje spełniają te warunki, jednakże w dalszym ciągu posługują się własną walutą.

Obecnie w ośmiu krajach Unii Europejskiej nie zapłacimy EURO. Kraje te można podzielić na dwie grupy. Jedne chcą ją przyjąć i robią wszystko aby nastąpiło to jak najszybciej, a drugie na razie nie są zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty. Do tych pierwszych zaliczamy, Bułgarię, Chorwację i Rumunię. Najprawdopodobniej pierwszym z który będzie wymieniał swoją walutę będzie Rumunia. Mówi się, że nastąpi to przed 2025 roku. Potem do grupy EURO dołączy Chorwacja a na końcu Rumunia.

Dania i Szwecja to kraje UE, które teoretycznie mogły by przyjąć EURO, jednakże tego nie robią. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy tych krajów, którzy chcą zachować monetarną niezależność. Natomiast Polska, Czechy i Węgry nie dość że nie spełniają warunków by zamienić własną walutę na EURO, to nie są na razie zainteresowane by to zrobić. Po pierwsze rządy tych krajów chcą utrzymać niezależność monetarną, a po drugie w krajach tych istnieje wielki sprzeciw jeśli chodzi o EURO. W związku z tym nie mamy się co spodziewać, że w najbliższej przyszłości coś się zmieni i w karach tych zacznie obowiązywać wspólna waluta. Czy jest to prawidłowa decyzja? Można się tu spierać i zresztą od dawana ekonomiści i politycy to robią. Jedni uważają że wspólna waluta jest dobrym rozwiązaniem inni mają przeciwne zdanie. Spór ten z pewnością jeszcze będzie toczył się bardzo długo. A czy nadejdzie dzień, gdy w Unii Europejskiej wszystkie kraje przyjmą wspólną walutę? Trudno powiedzieć, chociaż obecnie nic na to nie wskazuje.

Rate this post

O autorze

Marcin

Pozostaw komentarz