Gospodarka Pozostałe

Kurs walut a eksport

Zamieszczono przez KantoryWalut.pl

Kurs walutowy jest istotnym czynnikiem, który przesądza o dynamice obrotów handlowych. Wahania ruchu walut są naturalnym czynnikiem i jest to norma dla większości gospodarek. Kurs jednej waluty względem drugiej podlega wpływowi różnych czynników, takich jak: zmiany wartości eksportu i importu, napływ lub odpływ inwestycji zagranicznych, ruch turystyczny, a także tempo wzrostu gospodarczego, czy podaż i popyt na obydwie waluty. Jednak największy wpływ ma stopa procentowa, która wyznacza opłacalność inwestycji w danym kraju.

Kurs walut a eksport
Umocnienie polskiej złotówki względem innych walut jest korzystne dla importerów oraz dla samych konsumentów, którzy mogą kupować towar zagraniczny po niższej cenie. Również duży wpływ na gospodarkę i kurs walut ma eksport towarów. Jeżeli złotówka jest silna to skutkuje to przede wszystkim trudnościami dla przedsiębiorstw, które sprzedają towar za granicę.

Eksportowane przez nich produkty stają się droższe dla konsumentów zagranicznych po przeliczeniu ceny towarów na walutę obowiązującą w ich kraju. Dlatego kupowanie towarów od Polaków staje się dla nich niekorzystne. Inaczej sytuacja by się przedstawiała jeżeli złotówka byłaby osłabiona. Dlatego każde wzmocnienie się kursu walutowego będzie niekorzystne dla eksportu, osłabiając przy tym popyt na polskie towary.

Import i eksport
Zmiana kursu walut różnie wpływa na gospodarkę. Ma ona wpływ głównie na wartości eksportu i importu oraz na poziom cen i na wielkość zadłużenia zagranicznego. Rafał Wrona Absolwent Ekonomii wyjaśnia, że: „Aprecjacja waluty z jednej strony powoduje spadek eksportu, ponieważ mniej opłaca się sprzedawać towary, gdy otrzymuje się za nie mniej lokalnej waluty. Z drugiej zaś, skutkuje wzrostem importu, ponieważ w tym przypadku rośnie opłacalność zakupu relatywnie tańszych dóbr z zagranicy.

Te dwie zmiany powodują pogorszenie bilansu handlowego oraz spadek eksportu netto, który jest składnikiem popytu globalnego. W efekcie spada produkcja lub obniża się tempo wzrostu gospodarczego”. Zmiana kursu waluty ma także duży wpływ na poziom cen w gospodarce. Jeżeli kurs walutowy rośnie to kupno produktów z zagranicy jest bardziej opłacalne. Dzięki temu produkty w danym państwie mogą tanieć, a tempo inflacji maleć – niekiedy może pojawić się deflacja. Natomiast jeżeli waluta się deprecjonuje to ceny w lokalnej gospodarce wzrastają.

Duży wpływ na zmianę kursu walut ma również zadłużenie zagraniczne. Państwa chcąc zdobyć pieniądze na pokrycie długu sprzedają obligacje, co znowu powoduje wzrost długu. Za pomocą aprecjacji państwo staje się mniej zadłużone. Dlatego może sobie pozwolić na prowadzenie polityki fiskalnej. A spadek kursu walutowego działa odwrotnie.

Ruchy walutowe mają ogromny wpływ nie tylko na lokalną gospodarkę, ale także na światową. Inwestorzy mogą wykorzystywać te ruchy na swoją korzyść, np. poprzez inwestowanie za granicą. Najczęściej przyjmuje się że wzrost czy spadek kursu powinien być stabilny. Czyli ani przewartościowany ani niedowartościowany.

Źródło: http://seacargoo.com/

5/5 - (1 vote)

O autorze

KantoryWalut.pl

Pomagamy w doborze najlepszych ofert wymiany walut w e-kantorach, piszemy na tematy rynków walutowych, poruszamy wszelkie kwestie związane z branżą kantorów online, tworzymy i publikujemy poradniki ukazujące w jaki sposób tanio, bezpiecznie i szybko wymieniać pieniądze w internecie.

Pozostaw komentarz