Analizy i wiadomości

Bułgaria planuje przyjąć EURO

Zamieszczono przez Marcin

Bułgaria od 1 stycznia 2024 roku planuje wprowadzić EURO – poinformował rząd tego kraju i jego Bank Centralny. Obecnie kraj ten znajduje się w „poczekalni do strefy EURO”, a więc nie jest jeszcze powiedziane, że  kraj ten spełni wszystkie kryteria i rzeczywiście zostanie przyjęty do strefy EURO.

Aby móc przyjąć EURO, Bułgaria musi przede wszystkim spełnić kryteria z Maastricht. Mówimy tu o:

– stabilności cen (inflacja) – inflacja danego kraju, nie może przekroczyć o więcej niż 1.5 punkta procentowego inflacji trzech krajów Unii Europejskiej, które mają najbardziej stabilny poziom cen,

– stabilność fiskalna – deficyt kraju który chce przyjąć EURO nie może przekraczać 3% PKB w stosunku do deficytu oraz 60% w stosunku do zadłużenia,

– stabilność kursu walutowego – kraj który chce przyjąć EURO zobowiązuje się do uczestnictwa w europejskim mechanizmie kursowym przez co najmniej 2 lata

– stabilność stóp procentowych – długoterminowa stopa procentowa kraju który chce przystąpić do strefy EURO nie może przekraczać stopy procentowej wspomnianych państw o więcej niż 2 pkt procentowe.

Ponadto aby wejść do strefy EURO Bułgaria musi otrzymać pozytywną ocenę Komisji Europejskiej a także Europejskiego Banku Centralnego. Zgodę na przyjęcie EURO muszą dać też wszystkie państwa strefy EURO.

Nie jest pewne, czy Bułgaria spełni wszystkie kryteria niezbędne do przyjęcia EURO. W styczniu tego roku w czasie oceny okresowej, wszystkie warunki nie zostały spełnione (chodziło przede wszystkim o inflację).

Rate this post

O autorze

Marcin

Pozostaw komentarz